မြောင်းမြမြို့၌ “ပန်းခင်းစီမံချက်(၃)” ဖြင့် အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားများ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက် မြောင်းမြ မတ် ၁၇ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်းမြခရိုင်၊ မြောင်းမြမြို့တွင် ”လူမှုဘဝပြည့်စုံဖို့ နိုင်ငံသားကတ်ကို ကိုင်ကြစို့” ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ ပန်းခင်းစီမံချက် (၃) ဖြင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား ပျက်စီးပျောက်ဆုံးနှင့် အသစ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်အတူ ရုံးလက်ခံ e-ID စက်အတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများတွင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်နံပါတ်အပေါက်များအား ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းခြင်း၊ ကွန်ပျူတာဖြင့် e-ID စစ်ဆေးခြင်း၊ နိုင်ငံသားနံပါတ်ရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများကို ယမန်နေ့နံနက် ၉ နာရီမှစတင်၍ မြောင်းမြမြို့၊ ကညင်ချောင်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးရုံးတွင် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ မြောင်းမြမြို့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုလဝကမှူး ဒေါ်ခင်ထွေးရင်နှင့် ဝန်ထမ်းများက မြောင်းမြမြို့ ကညင်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မြကန်သာရပ်ကွက်နှင့် မြင်းကကွင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ပြည်သူများအား နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားနှင့် အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်း ပျက်စီး၊ ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ အသစ်ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ရုံးလက်ခံ e-ID စက်အတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများတွင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်နံပါတ်အပေါက်များအား ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းများအား သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကို မတ်လ ၁၆ နှင့် ၁၇ နှစ်ရက် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ကညင်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် အသက် ၁၀ နှစ်ပြည့် ကျား ၃ ဦး၊ မ ၁ ဦး စုစုပေါင်း ၄ ဦးနှင့် အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့် ကျား ၅ ဦး၊ မ ၁၁ ဦး ၊ စုစုပေါင်း ၁၆ ဦးတို့အား ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့​ကြောင်းသိရပါသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းကို (၁.၁.၂၀၂၄) မှ (၃၀.၉.၂၀၂၄) အထိ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ https://t.me/MyanmarNationalPost - MyanmarNationalPost

MyanmarNationalPost

News Agency

Breaking

မြောင်းမြမြို့၌ “ပန်းခင်းစီမံချက်(၃)” ဖြင့် အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားများ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက် မြောင်းမြ မတ် ၁၇ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်းမြခရိုင်၊ မြောင်းမြမြို့တွင် ”လူမှုဘဝပြည့်စုံဖို့ နိုင်ငံသားကတ်ကို ကိုင်ကြစို့” ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ ပန်းခင်းစီမံချက် (၃) ဖြင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား ပျက်စီးပျောက်ဆုံးနှင့် အသစ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်အတူ ရုံးလက်ခံ e-ID စက်အတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများတွင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်နံပါတ်အပေါက်များအား ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းခြင်း၊ ကွန်ပျူတာဖြင့် e-ID စစ်ဆေးခြင်း၊ နိုင်ငံသားနံပါတ်ရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများကို ယမန်နေ့နံနက် ၉ နာရီမှစတင်၍ မြောင်းမြမြို့၊ ကညင်ချောင်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးရုံးတွင် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ မြောင်းမြမြို့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုလဝကမှူး ဒေါ်ခင်ထွေးရင်နှင့် ဝန်ထမ်းများက မြောင်းမြမြို့ ကညင်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မြကန်သာရပ်ကွက်နှင့် မြင်းကကွင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ပြည်သူများအား နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားနှင့် အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်း ပျက်စီး၊ ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ အသစ်ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ရုံးလက်ခံ e-ID စက်အတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများတွင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်နံပါတ်အပေါက်များအား ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းများအား သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကို မတ်လ ၁၆ နှင့် ၁၇ နှစ်ရက် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ကညင်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် အသက် ၁၀ နှစ်ပြည့် ကျား ၃ ဦး၊ မ ၁ ဦး စုစုပေါင်း ၄ ဦးနှင့် အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့် ကျား ၅ ဦး၊ မ ၁၁ ဦး ၊ စုစုပေါင်း ၁၆ ဦးတို့အား ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့​ကြောင်းသိရပါသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းကို (၁.၁.၂၀၂၄) မှ (၃၀.၉.၂၀၂၄) အထိ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ https://t.me/MyanmarNationalPostမြောင်းမြ မတ် ၁၇                                                      

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်းမြခရိုင်၊ မြောင်းမြမြို့တွင် ”လူမှုဘဝပြည့်စုံဖို့ နိုင်ငံသားကတ်ကို ကိုင်ကြစို့” ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ ပန်းခင်းစီမံချက် (၃) ဖြင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား ပျက်စီးပျောက်ဆုံးနှင့် အသစ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်အတူ ရုံးလက်ခံ e-ID စက်အတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများတွင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်နံပါတ်အပေါက်များအား ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းခြင်း၊ ကွန်ပျူတာဖြင့် e-ID စစ်ဆေးခြင်း၊ နိုင်ငံသားနံပါတ်ရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများကို ယမန်နေ့နံနက် ၉ နာရီမှစတင်၍ မြောင်းမြမြို့၊ ကညင်ချောင်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးရုံးတွင် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။

မြောင်းမြမြို့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုလဝကမှူး ဒေါ်ခင်ထွေးရင်နှင့် ဝန်ထမ်းများက မြောင်းမြမြို့ ကညင်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မြကန်သာရပ်ကွက်နှင့် မြင်းကကွင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ပြည်သူများအား နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားနှင့် အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်း ပျက်စီး၊ ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ အသစ်ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ရုံးလက်ခံ e-ID စက်အတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများတွင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်နံပါတ်အပေါက်များအား ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းများအား  သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကို မတ်လ ၁၆ နှင့် ၁၇ နှစ်ရက် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ကညင်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် အသက် ၁၀ နှစ်ပြည့် ကျား ၃ ဦး၊ မ ၁ ဦး စုစုပေါင်း ၄ ဦးနှင့် အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့် ကျား ၅ ဦး၊ မ ၁၁ ဦး ၊ စုစုပေါင်း ၁၆ ဦးတို့အား ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့​ကြောင်းသိရပါသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းကို (၁.၁.၂၀၂၄) မှ (၃၀.၉.၂၀၂၄) အထိ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

https://t.me/MyanmarNationalPost

No comments:

Post a Comment

Donate and Support

Donate and Support

မြန်မာနေရှင်နယ်ပို့စ် သတင်းအေဂျင်စီ သည် အမျိုးသားရေးကို ဦးထိပ်ထားသည့် သတင်းမီဒီယာဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများ သတင်းမှန်များ သိရှိစေရေးကိုသာ ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနေရှင်နယ်ပို့စ်သို့ အနှောင်အဖွဲ့ကင်းစွာ ကူညီပံ့ပိုးနိုင်ပါသည်။

KBZ Pay - 09793975969 (U Nauing Win Tun)

Wave Pay - 09692366274 (U Naing Win Tun)